Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kürdistan Madalyası | Osmanlı Tarihi |

Kürdistan Madalyası Kürt ayaklanmasının bastırılmasında yararlık gösterenlere verilen madalya.

Osmanlı Kürdistan Madalyası

Sultan Abdülmecid zamanında, başlarında kürt beylerinden Bedirhan Paşa olmak üzere başlayan kürt ayaklanmasını bastırmak görevi müşir Osman Paşaya verildi (1846).

Osman Paşa, ayaklanmayı düzenleyen Bedirhan Paşa ile yakınlarını yakalayarak İstanbul’a gönderdi.

Bu başarının hatırası olarak 29 mm çapında, bir yüzünde padişahın tuğrası, öbür yüzünde kabartmalı bir dağ dizisi ve bunun yukarısında «Kürdistan» altında «sene 1263» yazılı altın ve gümüşten dört türlü madalya çıkarıldı.

I. Türden olanlar sadrazama, serasker paşaya, Orduyu Humayun müşirine

II. Türden olanlar, ayaklanmayı bastırma işine katılan ferik ve liva paşalara, defterdara, Musul, Harput, Sivas ve Erzurum valilerine

III. Türden olanlar, miralay ve mülâzım rütbesinde olanlara; gümüş olan

IV. Tür madalyalar ise çavuş ve bölük eminlerine verildi.

Bir yanıt yazın