Kürkçü Camii | Tarihi Yapılar İstanbul |

Kürkçü Camii İstanbul’da Topkapı caddesinde.

Kanunî Sultan Süleyman zamanında, kürkçübaşı Ahmed Bey tarafından yaptırıldı.

Bina kâgirdir; kubbesi zamanla ahşap çatıya çevrildi.

Son cemaat yerinin sütun başlıkları korinthos tarzındadır. Minaresi taştandır.

Bir cevap yazın