Kürkçü Çeşmesi,Tarihçesi | Tarihi Yapılar İstanbul |

Kürkçü Çeşmesi İstanbul’da Balat’ta, Kürkçü mescidi önünde; Kanunî Sultan Süleyman tarafından yaptırıldı

Fatih, Balat Kürkçü Çeşmesi sokakta Kürkçü Mescidi önünde bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır.

Çeşmeyi Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış, fakat “ Kürkçü Çeşmesi” adı ile tanınmaktadır.

Suyu akmamaktadır.

Bir cevap yazın