Kurtuluş Savaşında Antep Cephesi | Kurtuluş Savaşı Tarihi |

Kurtuluş Savaşında Antep Cephesi Türk İstiklâl savaşında kurulan milli cephelerin en önemlilerinden biri.

Antep, 1919 yılı ocak ayında Ingilizler tarafından işgal edildi; ekim 1919’da da Fransızlara devredildi.

Türk polisi ve jandarmasının, fransız subaylarının kumandasına verilmesi, Fransızların Ermenileri teşkilâtlandırmaları ve şımartmaları, her cuma günü Akyol camiine çekilmesi mutat olan bayrağın çekilmesini önlemeleri ve çarşaflı türk kadınlarına saldırışları, annesini kurtarmak isteyen on iki yaşındaki bir türk çocuğunun şehit edilmesi halkı galeyana getirdi.

Antep’te önce Cemiyet-i Islâmiye adlı bir mukavemet cemiyeti kuruldu.

Kurtuluş Savaşında Antep Savunması

Sivas kongresinden sonra da Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk cemiyetinin bir şubesi açıldı.

Bu iki cemiyet el ele vererek çalışmağa başladılar.

Teşkilât köylere kadar yayılarak eli silâh tutan her türk genci Antep’te harekete geçti.

Bunun üzerine Fransızlar Kilis’ten Antep’e takviye kuvvetleri getirmek istediler; bu teşebbüse «Şahin» takma adıyla tanınan genç teğmen Said Bey karşı koydu.

Köprüleri ve telgraf hatlarını tahrip etti.

7 Şubat 1920’de Kızılburun mevkiinde Fransızları bozguna uğrattı.

24 Martta Fransızlar, toplar ve makineli tüfeklerle taarruz ettiler.

Şahin Bey tek başına kalıncaya kadar dögüştü ve şehit düştü.

Bu durum halkı büsbütün coşturdu.

31 Mart 1920’de Mustafa Kemal’in emriyle Kılıç Ali Bey Antep’e gelerek Kuvayı Milliye’nin başına geçti.

1 Nisan 1920’de Antep şehri fransız istilâsına karşı tam bir cephe meydana getirdi.

Fransızlar çok üstün kuvvetlerle saldırdıkları halde Antep’e giremediler.

Kanlı savaşlar oldu.

Antep hiç bir taraftan takviye almak imkânı bulamadı ve nihayet 9 şubat 1921’de düştü.

Türkiye Büyük Millet meclisi gazi, şehit ve kahramanlar diyarı Antep’e «Gazi» unvanını verdi.

Bir cevap yazın