Kurtuluş Savaşında Kırşehir

Kurtuluş Savaşında Kırşehir 30 Ekim tarihli Mondros Mütarekesi günlerinde Ankara Vilayeti’ne bağlı bir sancaktı.İşgale uğramadığı için, Milli Mücadele’nin ilk dönömlerinde Kırşehir’de herhangi bir direniş girişimi olmadı.

Sivas Kongresi’nden sonra harekete geçen Kırşehirliler, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kırşehir Şubesi’ni kurdular.

Bundan bir yıl önce kurulan, ancak sözkonusu tarihten itibaren çalışmaya başlayan bir başka teşkilâtta Kırşehir Gençler Mahfeli’ydi.

Mustafa KemaL Bektaşi Dedebabası Hacıbektaş Dergâhı şeyhi Cemaleddin Çelebi’yi Milli Mücadele bölümlerine alarak etkisindeki Bektaşi ve Alevilerden yararlanmayı düşünüyordu.

Bu amaçla Haziran 1919’da, Konya’daki 11. Ordu Müfettişliği’ne şu telgrafı çekti.

“Tokat ve çevresinin Müslüman nüfusunun yüzde seksenini ve Amasya çevresinin önemli bir bölümünü, Alevi mezhebinden olanlar meydana getirmektedir ve bunlar Kırşehir’deki Baba Efendi Hazretleri’ne olağanüstü ölçüde bağlıdırlar Adı geçen kişi, vatanının, milli bağımsızlığın içine düştüğü tehlikeyi açık bir biçimde görmektedir ve bu, son derece elverişli bir durumdur.

Bunun için, söz sahibi ve güvenilir bazı kişilerle görüştürülerek, kendisinin de onaylayacağı, bazı Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak yöneticilerine mektup yazmasının sağlanmasını ve bunların bu çevredeki hatırı geçen Alevilere dağıtılmak üzere Sivas’a gönderilmesini pek faydalı sayıyorum…”

Sivas Kongresi’nden sonra bu yolla çalışmalarını hızlandıran Mustafa Kemal 21 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya giderken Hacıbektaş’a da uğrayarak Bektaşi Dedebabası Cemaleddin Çelebi ve Hacıbektaş Dede Postu Vekili Niyazi Salih Baba ile birer görüşme yaptı ve kendilerinden Milli Mücadele’ye “destek sözü” aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir