Kurtuluş Savaşında Malatya

Kurtuluş Savaşında Malatya Mondros Mütarekesi ve Wilson ilkeleri, birçok yerde olduğu gibi, Doğu Anadolu’da da ayrılıkçı eğilimleri güçlendirdi. Doğu Anadolu’da ayrı bir Kürt Devleti kurmak için 1919’da çalışmaya başlayan Kürt Teali Cemiyeti Ingilizlerden büyük destek görüyordu. Merkezi İstanbul’da olan bu teşkilâtın Elazığ’da bir şubesi vardı ve bu şube aracılığıyla Malatya bölgesinde de yoğun bir çalışma yürütüyordu.

Milli Mücadele Dönemi’nde Malatya’nın yaşadığı en önemli olay, Eylül 1919’daki Mustafa Kemal’i tutuklama girişimiydi.

İstanbul Hükümeti, Mamuret ül-Aziz Valisi Ali Galip’in birkaç yüz silâhlı ile Sivas’a gitmesi, Sivas Kongresi’ni basarak dağıtması, Mustafa Kemal’le yakın arkadaşlarını da tutuklanmasını kararlaştırdı.

Mustafâ Kemal’in hazırlanan tertibi önceden haber alması üzerine toplantı halinde olan Sivas Kongresi, olağanüstü bir oturumla, Ali Galip’in zaman geçirmeksizin tutuklanmasını ve İstanbul Hükümeti’ne sert bir protesto telgrafı çekilmesini kararlaştırdı.

Sivas Kongresi’nde alınan karar üzerine, Malatya’daki 12. Süvari Alayı, Malatya Valisi’ni tutuklamak için harekete geçti. Ali Galip kaçarak canını kurtarabildi.

Kurtuluş Savaşında Malatya

Bir cevap yazın