Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Kuşeyri Kimdir,Hayatı,Eserleri | Yazar Biyografileri |

Abdülkerim Kuşeyri Hayatı, Abdülkerim Kuşeyri Kimdir, Kuşeyri Eserleri,Kuşeyri Kimdir (Abdülkerim bin Havazın bin Abdülmelik), arap mutasavvıfı ve yazarı (Nişapur, Ustuva 986-Nişapur 1072).

Kuşeyri Hayatı

Ailesi, Horasan’da yerleşmiş olan Kuşeyr kabilesindendir.

Arap edebiyatı öğrenimi gördü.

Matematik öğrenmek için Nişapur’a gitti; fakat orada devrin büyük sofilerinden Ebu Ali el-Hasan bin Ali el-Dakkak ile tanışarak ona intisap etti.

Ebu Ali’nin tavsiyelerine uyarak çağının ünlü bilginlerinden Ebubekir Muhammed bin Bekir el-Tusî’den fıkıh, Ebubekir Muhammed bin el-Ha-san ibni Furak’tan kelâm dersleri aldı.

Daha sonra da Ebu İshak el-isferâyinî’nin derslerine devam etti.

Bu arada şeyhi Ebu Ali el-Dakkak’ın kızıylea evlendi. Şeyhinin ölümünden sonra devrin büyük sofilerinden olan Ebu Abdurrahman el-Sülemi ile de ilişki kurdu.

Zamanla yalnız Nişapur şehrinin değil, bütün Horasan’ın en büyük tasavvuf bilgini sayıldı.

Selçuklu hükümdarlarının saltanatları sırasında Kuşevrî ile birlikte eş’arî, hanefî ve şafiî mezhebinden olan bilginler kötü duruma düştüler.

Selçuklu sultanı Tuğrul Beyin veziri olan Amidülmülk el-Kundûrî, Kuşeyrî’nin bütün İslâm bilginlerine seslenerek yazdığı bir mektuptan dolayı birçok bilginle birlikte onu da tutukladı.

Kuşeyrî, bir süre sonra Ebu Sehl tarafından kurtarıldı; hacca gitti.

Sultan Alparslan’ın el-Kundûrî’yi öldürtmesinden sonra ülkesine döndü.

Hayatının sonuna kadar burada hadisler üstünde çalıştı; birçok öğrenci yetiştirdi.

Kuşeyri Eserleri

El Tefsir-ül-Kebir (Büyük Tefsir); Letâif-ül-iştârâ bi-Tefsir-il-Kur’an (Kur’an Tefşiri ve İşaretlerin İncelikleri); Risalet-ül-Kuşeyri (Kuşeyrî Risalesi) [en önemli eseri olan bu kitap müslümanlar tarafından büyük bir ilgi gördü].

Bir yanıt yazın