Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kutluca Tümülüsü | Tarihi Yapılar |

Kutluca Tümülüsü Üsküdar-izmit yolunda, Gebze’nin 30 km kuzeydoğusunda kubbeli mezar.

Kutluca (veya Kurtluca) köyünün mezarlığı içinde. F.K. Dörner tarafından bulundu (1940).

ilk araştırma Türk Tarih kurumu adına İstanbul Arkeoloji müzesi ile birlikte Ord. Prof. Dr. Arif Müfit Mansel tarafından yapıldı.

50 in çapında 7 m yükseklikteki tümülüsün eteğinde düzensiz yassı taşlardan bir merdiven, güneyde, çapı 4,50 m olan, kubbeli, yuvarlak bir oda vardır, önünde ince ucun bir dromos bulunur.

Kubbe, 8 yatay taş halkanın yukarıya doğru daralmasıyla (bindirme tekniği) meydana getirilmiştir.

Üstteki halkanın üzeri, içleri oyulmuş iki yassı kapak taşı ile kapatılmıştır.

Yerler işlenmiş yassı taşlarla döşelidir.

Odanın güneybatısında kalın taş bloklardan yapılmış yukarıya doğru daralan bir kapı vardır.

Ayrıca kapıya uyabilmesi için, kenarları oyulmuş kapak tasının üst kısmı bugüne kadar gelmiştir.

Dromos oldukça haraptır. Yan duvarları kesme taşlardan yapılmıştır. Yer taşla döşelidir.

Mezar soyulmuş olduğundan içinde neler bulunduğu konusunda bilgi edinilemedi.

Mezarda lahit yoktur. Mezar biçimi olarak, Doğu Trakya ve Kırklareli yöresindeki sahte kubbeli mezarlar serisine girmektedir. Yaklaşık olarak M.ö. IV yy.a aittir.

Bir yanıt yazın