Kutluğhan | Tarih Bilgileri |

Kutluğhan Kirman’da hüküm süren hanedan (1222-1306).

Putperest Karahıtay aslından olan hanedan sultan Burak Hacib tarafından kuruldu, islâmiyeti çok geç kabul eden Burak, halifeden Kutlug unvanını aldı, ölümünden sonra (1234) yerine yeğeni Kutbeddin Muhammed Han geçti.

Moğollarla dost olan Kutbeddin, Burak’ın oğlu Rükneddini Öldürdü.

Celâleddin Harizmşah olduğu iddiasıyla ortaya çıkan birinin isyanını bastırdı, öldüğü zaman (1257) oğlu Haccac küçüktü; bu yüzden karısı Kutlu Terken yönetimi eline aldı.

Kızı Padşah’ı Mogollardan Abaka ile. evlendirdi.

Böylece Kirman’da hâkimiyetini kabul etmeyenlere karşı koyacak kuvvete sahip oldu.

Kutbeddin’in diğer oğlu Suyurgatmış tarafından tahttan indirildi (1283).

Suyurgatmış’ın kızkardeşi olan ve Abaka’nın ölümünden sonra onun oğlu Keyhatu ile evlenen Padşah Hatun, Moğollar tarafından Kirman hâkimi tayin edilince, Suyurgatmış bir süre Padşah adına Kirman’ı idare etti ve Padşah tarafından öldürüldü (1294).

Padişah’tan sonra Muhammed Şah Sultan bin Haccac (1295-1304), ondan sonra da Kutbeddin II Şah Cihan bin Suyurgatmış hükümdar oldular (1304-1306).

Kubeddin Moğollara yıllık vergiyi ödemediği için Ulcaytu tarafından görevinden alındı, Şiraz’a çekildi.

Bir cevap yazın