Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Kuyuçaklı Atıf Efendi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kuyuçaklı Atıf Efendi Kimdir,Kuyuçaklı Atıf Efendi (Mehmed), Türk matematikçisi (öl. İstanbul 1846).

Kuyuçaklı Atıf Efendi Hayatı

Sıra ile İzmit, Şam ve İstanbul kadılıklarında bulundu (1845).

Bir nüshası İstanbul’daki Yahya Efendi kütüphanesinde bulunan Nihayet-ül-Bâb fî Şerhi Hülâsat-il-Hisab (Matematiğin özünü Açıklayan En Son Eser [bab]) adlı eserinden başka, matematik bilgini Bahaüddin Âmilî’-nin Teşrih-ül-Eflâk adlı eserini Teshil-ül-idrâk fî Teşrih-ül-Eflâk (Yıldızlar ilminin Anlaşılmasını Kolaylaştıran Kitap) adıyla genişleterek türkçeye çevirmiştir (1831).

Bir yanıt yazın