Kuyucu Murad Paşa Kimdir,Hayatı

Kuyucu Murad Paşa,Türk sadrazamı (? – Diyarbakır 1611).

Kuyucu Murat Paşa Hayatı Kısaca

Enderundan yetişti. Mahmud Paşanın kethüdası oldu. Mahmud Paşa ile birlikte Mısır’da bulunduğu sırada mirliva oldu.

1576’da Yemen beylerbeyi oldu. Yemen’de Sanâ’da bir cami ve su tesisleri yaptırdı.

Ancak büyük bir servet edindiği ileri sürülerek İstanbul’a çağrıldı ve Yedikule’ye hapsedildi.

Sonra Trablus-şam’a tayin edildi. Tebriz seferine katıldı (1585); bu seferde İranlılara esir düştü ve İran’da Kahkaha kalesine hapsedildi.

1590’da esirlikten kurtuldu. Kıbrıs (1590) ve Şam beylerbeyliğine tayin edildi (1594), Diyarbakır beylerbeyliğine getirildi (1595) ve Haçova meydan savaşına katıldı.

Rumeli beylerbeyi ve Budin muhafızı oldu (1603). Dördüncü vezir olarak divana girdi (1605).

Macaristan serdarı tayin edildi (1606). Zitvatorok antlaşmasını imzaladı. Aynı yıl celâli isyanlarını bastırabileceği düşünülerek sadrazamlığa getirildi.

Anadolu’yu celâlilerden temizledi. İsyanları bastırdığı sırada öldürttüğü celâlileri kazdırdığı kuyulara gömdürdüğü için Murad Paşaya Kuyucu unvanı verildi.

Daha sonra İran savaşlarına son vermek için İran sınırına hareket etti. Şahın başında bulunduğu İran ordusuyla Acıçay’da karşılaştı, her iki taraf da savaşa girmekten çekindi. Kuyucu Murad Paşa, ordusuyla kışı geçirmek üzere Diyarbakır’a çekildi ve orada öldü.

Bir cevap yazın