Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kyromos Antik Kenti,Tarihi,Euromos Zeus Tapınağı

Kyromos Antik Kenti Kyromos Antik Kenti veya EUROMOS. Milas Selimiye yolu üzerinde Milas’tan 12 km uzaklıkta antik yerleşme yeri.

Euromos Antik Kenti

Tapınağının bir kısmıyla sütunları ayakta durduğu için bugün halk arasında ayaklı diye anılır.

Keramos Antik Kenti Tarihi

Kyromos, M.ö. V. yy.da Attike-Delos Deniz birliği içindeydi.

M.ö. 201-196 arasında Makedonya kralı Philippos V’in işgaline, M.ö. 167’de de Mylasa’nın saldırısına uğradı.

Fakat Apameia barışı ile Karia’yı ele geçiren Rodoslular şehri kurtardı.

Bir süre sonra Mylasa ile Sympoliteia anlaşması yapıldı. M.ö. II. ve I. yy.da ve Roma imparatorluğu zamanında sikke bastı.

Kyromos’un baştanrısı, sağ elinde çifte balta, sol elinde mızrak tutan Zeus’tur.

Sikke tasvirlerinde yere kadar uzun, kemerli, dar bir elbise giymektedir.

Euromos Zeus Tapınağı

Kyromos tapınağı, Roma imparatorluğu zamanında yapıldı.

Güneyde sur dışında Kızılbayır tepesinin eteğindedir.

Cephede altı, yanlarda dokuz sütunu olan korinthos nizamında bir peripteros’tur.

Cella’sının arkası kapalıdır; önünde bir pronaos vardır.

Sütun üzerinde gittikçe genişleyen üç kademeli ve silemli arşitravın üzerinde süslemesiz dışbükey efriz, diş kesimi, geison ve arslan başı şeklinde çörtenlerle süslü sima sıralanır.

Surlar, tapınağın hemen kuzeyinden başlar ve tepelere kadar uzanır, 3 m kalınlığındadır; yarımkürelerle takviye edilmiştir.

Tiyatrosu Çeyrek boğazındadır.

Agorasının etrafı dor nizamında dört stoa ile çevrilidir.

Agoranın batısında aynı uzunlukta bir stoa daha uzanır. Daha batıda tarla içinde mozaikli ve harçlı büyük bir yapı vardır.

Tarlalarda bukranion ve çelenklerle süslü mermer lahitler bulundu.

Çobansıbeli’nin tepesinde absidli küçük bir kilise ile bunun biraz aşağısında merdivenlerle inilen, yine absidli bir çeşme binası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın