Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Kurupedion Savaşı,Kurupedion 281 | Tarih Bilgileri |

Kurupedion Savaşı (Kyru Pedion Savaşı),İskender’in generallerinden Lysimakhos ile Seleukos arasında yapılan savaş (M.Ö. 281).

Kurupedion 281

Kyru Pedion Savaşı
Kurupedion Savaşı (Kyru Pedion Savaşı),İskender’in generallerinden Lysimakhos ile Seleukos arasında yapılan savaş (M.Ö. 281).

M.ö. 301 yılında İskender, devleti generaller arasında paylaştırınca Trakya ve Anadolu’nun Toroslar’a kadar olan kısmı Lysimakhos’a, doğu ülkeleri, Mezopotamya ve Suriye de Seleukos’a kaldı.

Kısa bir süre sonra bu iki generalin arası açıldı.

Lysimakhos’un hâzinelerini Bergama’da saklayan Philetairos adında Paphlagonia’lı bir subayın Seleukos’u kışkırtmasıyla Lydia’da Kyru Pedion denilen yerde büyük bir meydan savaşı oldu (M.ö. 281).

75 Yaşında olan Lysimakhos savaş meydanında öldü, ordusu büyük bir yenilgiye uğradı.

Seleukos böylece Anadolu ve Trakya’ya sahip oldu ve ordusu tarafından Makedonya kralı ilân edildi.

Fakat Lysimakhos’un başkenti Lysimakheia’ya giden Seleukos, Ptolemaios Keraunos tarafından öldürüldü (M.ö. 280).

Keraunos, Makedonya tahtına çıktı ve Trakya’yı Makedonya’ya kattı.

Anadolu, Seleukos’un oğlu Antiokhos I’in elinde kaldı.

Bir yanıt yazın