Lala Mustafa Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Lala Mustafa Paşa Kimdir,Türk devlet adamı (Sokol, Bosna, ?-îstanbul 1580).

Lala Mustafa Paşa Hayatı

Büyük kardeşi Deli Hüsrev Paşanın yardımıyla saraya alındı.

6 Yıl Kanunî Sultan Süleyman’ın berberbaşılığını yaptı. Sipahi bölüğüne geçti; çaşnigir ve imrahor oldu.

Rakibi Rüstem Paşa ile anlaşamayınca Safed sancakbeyliğine, sonra da şehzade Selim’in yardımıyla Van, daha sonra Erzurum, Halep ve beylerbeyliğine tayin edildi (1561).

İmam Mutahhar’ın isyanı üzerine de Yemen serdarlığına getirildi.

Mısır valisi Koca Sinan Paşa ile anlaşamadı; İstanbul’a döndü.

Altıncı vezir olarak divana girdi.

Lala Mustafa Paşa ,Mısır defterdarının bindiği gemi kıbrıs korsanları tarafından yağmalanınca Venedik’e karşı açılan savaşta orduya serdar tayin edildi.

23 Temmuz 1570’te Lefkoşe önlerine geldi.

9 Eylülde kale alındı.

Sonra Bafa, Girne gibi önemli şehirler ele geçirildi.

Daha sonra da Magosa kuşatıldı.

Lala Mustafa Paşa kalenin çabuk alınamayacağını anladığından kuşatmayı bahara erteledi.

Ertesi yıl 8 ağustosta Magosa’yı aldı.

15 Eylülde zafer alayıyla İstanbul’a döndü.

1578-1590 İran savaşının ilk seferinde özdemiroğlu Osman Paşanın da yardımıyla Şirvan, Ereş, Sohum, Tiflis ve Gürcistan’ı aldı.

8 Ekim 1578’de Eıes’ten ayrıldı.

Dağıstan ve gürcü beylerinin bağlılıklarını kabul etti, Erzurum’a geldi.

26 Temmuz 1579’da hanlılara karşı savaşa devam etmek üzere Kars’a gitti.

Harap durumdaki kaleyi onartti.

Revan üstüne kuvvet göndererek şehrin çevresini yaktırıp yıktırdı.

1579 Kışını Erzurum’da geçiren Lala Mustafa Paşa, baharda Revan’da bir kale yaptırmayı Ye bölgeyi kesin olarak türk hâkimiyeti altına almayı düşünüyordu.

Soğukların erken başlaması yüzünden Kars’tan Erzurum’a dönmek zorunda kaldı.

Sokullu Mehmed Paşa öldürülünce gözden düştü.

Rakibi Koca Sinan Paşanın çevirdiği entrikalar sebebiyle görevinden alındı ve yerine serdar kaymakamı Hüsrev Paşayı bırakarak İstanbul’a döndü.

Uzun süre padişah tarafından kabul edilmedi.

Bu sırada tecrübeli vezirlerin İstanbul’da bulunmaması sebebiyle sadaret kaymakamlığına getirildi.

Yaşı yetmişi geçen Lala Mustafa Paşa bu görevde fazla kalamadı; kısa bir süre sonra öldü.

Şam, Lefkoşe, Ilgın, Mekke, Medine, Tiflis ve Kars’ta cami, mescit, imaret ve han gibi hayır eserleri vardır.

Bir cevap yazın