Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Lalapaşa Büyünlü Dolmenleri | Tarihi Yapılar |

Lalapaşa Büyünlü Dolmenleri Edirne’de (Lalapaşa ilçesi) Büyünlü köyünün kuzeyinde dolmenler.

Köylüler Kapaklıkaya veya Perikızı derler.

Lalapaşa Dolmeni

Lalapaşa Büyünlü DolmenleriBu grupta dördü birarada, ikisi de bunların doğusunda olmak üzere altı dolmen bulundu.

Kaba taşlardan yapılan bu dolmenlerin yönleri kuzey ve batıya doğrudur.

Güneye bakan taş duvarlarının yere yakın kesiminde menfezleri vardır.

Dördü birarada bulunan dolmenler, aşağı yukarı 12 m çapında çember biçiminde bir tümsek üzerindedir.

Neolitik çağdan, Madenler çağının başlangıcına kadarki devreye ait bu tür dolmenlere, Uzakdoğu, Kafkasya, Kırım, Suriye, Balkanlar, Danimarka, İngiltere, Kuzey Afrika v.d. yerlerde rastlanır.

Bu dolmenler, trakya tümülü slerinden önceki bir tarihten kalmadır.

Bir yanıt yazın