Lale Devri Opereti | Kültür,Sanat,Müzik |

Lale Devri Opereti Musahibzade Celâl’in konusunu Ahmed III devrinin yaşayışından alan üç perdelik tarihî opereti (1914).

İlk defa, Benliyan kumpanyasında Fehim Efendi, Emin Beliğ, Ömer Aydın tarafından oynandı (1921).

Müziğini ismail Hakkı Bey düzenledi.

İstanbul Operet heyeti tarafından da doktor Suphi Beyin bestesiyle yeniden oynandı.

Nedim’in şiirleriyle süslenen oyunda Ahmed in, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa.

Nedim, İbrahim Müteferrika, Fatma Sultan, şeyhülislâm Zülâli Hasan Efendi gibi o çağın önemli kişilerine yer verilir.

Bir cevap yazın