Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Laleli Camii,Tarihçesi,Mimarisi| Tarihi Yapılar İstanbul |

Laleli Camii,Tarihçesi,Mimari Özellikleri İstanbul’da Aksaray semtindedir.

Laleli Camii Tarihi

Laleli Camii
Laleli Camii,İstanbul’da Aksaray semtindedir.

İmaret, türbe, sebil, hamam, han ve dükkânlardan meydana gelen külliye, Mustafa III devrinde (1759-1763 yılları arasında) mimar Mehmed Tahir tarafından yapıldı.

Cami, arapça kapı kitabesinden anlaşıldığı gibi 1783’te büyük ölçüde hasara uğradı, çeşitli devirlerde onarım gördü.

Laleli Camii Mimari Özellikleri

Bir bodrum katı üzerinde yükselen cami, barok tarzındadır; planı karedir.

Mihrap çıkıntılıdır.

Merkezî kubbe, sekiz sütuna dayanan kemerler üzerindedir ve altı yarım kubbeyle çevrelenir.

Hünkâr mahfeli sol tarafta yer alır.

Sekiz sütunlu şadırvanı ve tek şerefeli iki minaresi vardır.

Soldaki minare, caminin yapılısından altı yıl sonra eklendi.

Caminin dış avlu cümle kapısı 1956-1957’deki yol yapımı sırasında geri çekildi ve burada ekleme dükkânlar yapıldı.

Bodrum katı kullanılır bir duruma getirildi, önündeki türbede Mustafa III, Selif III, Heybetullah, Mihrimah, Mihrişah ve Fatma Sultanlar gömülüdür.

Barok tarzında olan türbenin içinde XVI. yy.a ait çiniler vardır.

Bu türbenin yanında Hasekisultanlar türbesi ve caminin haziresinde, üzeri bronz şebekeli Adilşah Kadının açık türbesi vardır.

Külliyenin bronz şebekeli sebili iyi durumdadır.

Hamamından iz kalmamıştır.

Laleli Camii
Laleli Camii

Bir yanıt yazın