Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Lali Ahmed Efendi | Biyografi,Tarih |

Lali Ahmed Efendi Türk bilgini (?-Amasya 1563).

Lali Ahmed Efendi Hayatı

Saruhanlıdır.

Şeyhülislâm Kemalpaşazade Ahmed Şemseddin Efendiden ders aldı.

Çeşitli yerlerde kadılık yaptı.

Türkçe, arapça ve farsça şiirler yazdı.

özellikle, fıkıh, feraiz ve edebiyat alanlarında çalıştı.

Eserlerinden bazıları: Mecma-ül-Mesâü-iş-Şeriye fi Uîum-id-Di-niye (Din Bilimlerinde Şerî Meseleler Dergisi); Esma-ün-Nebi (Hz. Muhammed’in İsimleri); Emsile Şerhi; Mecmaül-Kavâid ve Menba-ül-Fevâid (Kurallar Derlemesi ve Faydaların Kaynağı); Kavâriîn’-i Sa-f-ı Fârisî (Farsça Dübilgisinin Kanunları); Şerh-i Muhakemat (Muhakemat Şerhi).

Bir yanıt yazın