Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Lalizade Abdülbaki Efendi,Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Lalizade Abdülbaki Efendi,(?-1746) Bayrami-Melami tarikatına mensup sufi.

Müderrislik, İstanbul ve Anadolu kazaskerliği yaptı.

Nakşibendî tarikatmdandı.

Yetim mahyasıyla şiirler yazdı.

Sergüzeşt, Zeyl-i Kaside-i Meslek-ül Uşak (Aşıklar Mesleği Kasidesine Ek), Mebde ü Meâd (Başlangıç ve Son), Zülfet-üt-Temkîn (Huzur ve Sükûn Saçağı) adlı eserlerinden başka, A. Ceyli’den, Gazali’den, Yakub-i Çerhî’den tercümeleri vardır.

Bir yanıt yazın