Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Lamia Savaşı | Tarih Bilgileri |

Lamia Savaşı Zamanın yazıtlarında Helen savaşı da denir (M.ö. 323-322).

Makedonya’ya boyun eğmiş olan halkların çoğu, İskender ölünce kurtuluş umuduna kapıldı.

Atina’da, Makedonya aleyhtarı vatanseverler, bu arada Hiperides, faaliyete başladılar (Demosthenes sürgünden döndü) ve Phokion’un aksi fikirde olmasına rağmen bir ordu kurarak Leosthenes’in emrine vermeyi kararlaştırdılar.

Kıta Yunanistanın büyük bir kısmı Atina’ya uyarken, Petoponnesos harekete geçmedi.

Antipatros Lamia’ya kapandı, sonra bir yardım ordusu tarafından kurtarıldı.

Kleitos kumandasındaki makedonya donanması, Atinalıları önce Abîdos’ta, sonra Amorgos’ta yendi.

İsyancılar karada da, takviye kuvveti olarak gelen Krateros’a yenildiler (Krannon savaşı, 322).

Atina’da şiddetli bir bastırma hareketine girişildi: bir garnizon tarafından işgal edilen şehir, savaş tazminatı ödemeğe mecbur edildi, Anayasada değişiklik yapıldı. Demosthenes kendini zehirledi ve Hiperides idam edildi.

Bir yanıt yazın