Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Lamii Çelebi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Lamii Çelebi Kimdir (Mahmud,denir), Türk şairi (Bursa 1472 – 1532).

Lamii Çelebi Hayatı

Nakkaş Ali Paşanın torunu, Bayezid II’nin hazine defterdarı Osman Çelebi’nin oğlu.

Çağının bilginlerinden Molla Hasanzade ve Molla Ahaveyn’den ders aldı.

Medrese öğrenimi gördü.

Daha sonra nakşıbendî şeyhi Emîr Ahmed Buharî’ye kapılandı.

Bir ara Muradiye medresesinde sarf ve nahiv okudu. Sonra kendini tasavvufa verdi.

Şeyh Sadi, Attâr, Mevlânâ, Muhyiddini Arabî ve Molla Câmi’nin eserlerini inceledi.

Din bilimleriyle ilgilendi.

Lâmiî Çelebi daha çok şiirleriyle tanındı.

Şiirlerinde divan geleneğini sürdürdü ve genellikle tasavvuf konularını işledi.

Vahdeti vücud (varlık birliği) inancına bağlı olduğu eserlerinden anlaşılır.

Gazellerinde anlam bütünlüğü yoktur.

Daha çok bağımsız beyit düzenine, ârifane söyleyişlere önem verir.

Şiirlerinde birçok atasözü, deyim, hikmetli söyleyiş yer alır.

Lâmiî Çelebi çağının Selim, Kanunî gibi padişahlarına, Makbul İbrahim Paşaya kasideler sunarak caizeler aldı.

Lamii Çelebi’nin Eserleri

Divan; Ferhatname; Şehrengiz (Bursa hakkında); Şeref-ül-insan, ibretname; Hüsn ü Dil (Güzellik ve Gönül); Münazara-i Bahar ü Şita (Yazla Kışın Tartışması); Maktel-i İmam Hüseyin (İmam Hüseyin’in öldürüldüğü Yer).

Bunlardan başka Fahri Cür-canî’den Veysel ve Ramin; Unsurî’den Vamık u Azra, Molla Cami’den Salaman u Ebsal, Nefahat-ül-Üns (Dostluk Nefesleri) gibi eserleri Türkçeye çevirdi.

Bir yanıt yazın