Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Lebedos Antik Kenti | Tarihi Yapılar |

Lebedos Antik Kenti Anadolu’da (ionia bölgesi) kıyı şehri, Teos (Sığacık) ile Notion-Klaros (Değirmendere) arasında.

Şehir, Efes körfezinde bir ada üzerindeydi, sonraları 20 m genişliğinde bir mendirekle kıyıya bağlandı.

Bugün ada üzerinde Yağ adı verilen küçük bir köy bulunur.

Buradaki kükürtlü sudan Roma devrinde, hamamlarda faydalanıldı.

Pausanias’ın yazdığına göre, şehir, tornalıların göçleri sırasında Kadros’un oğlu Andraimon tarafından Kanalılardan alındı. Etrabon da şehrin Artis adı verilen bir yerde ionialı Andropompos tarafından kurulmuş olduğunu ileri sürer.

Lebedos, uzun yıllar ticaret ve gemicilikle gelişti.

Delos ve Attike arasında symmakhia (birlik) sırasında, Lebedos, lonia’nın önemli şehirlerindendi.

M.ö. 288 (?) yılında Lysimakhos, Lebedos halkının Efes’e yollanmasını istedi; ancak Efesliler bunu kabul etmediler. Bu devirlerde Lebedos’un bağımsız olduğu sanılır.

Lebedos, 13 ion şehrinin meydana getirmiş olduğu birliğin bir üyesiydi.

M.ö. 226’da Ptolemaios II tarafından Ptolemais adiyle yeniden kuruldu; bu ad M.ö. 190 yılına kadar kullanıldı.

Bundan sonra Romalılar, şehri yeniden canlandırabilmek amacıyle Dionysos’a adanmış oyuncu grubu getirdiler.

Bu grup, her sene Dionysos şerefine yarışmalar düzenlerdi.

Octavianus Augustus devrinde bütün önemini kaybetti.

Bir yanıt yazın