Leon Bloy Kimdir,Hayatı | Yazar Biyografileri |

 

Leon Bloy Kimdir Fransız yazarı (Perigueux 1846-Bourg-la-Reine 1917).

Genç yaşta Paris’e gitti, görüşlerini paylaştığı Barbey d’Aurevilly ile arkadaşlık kurdu, Figaro ve Gil Blas adlı gazetelerde çalıştı. Leon Bloy

Propos d’un Entrepreneur de Demolitions (Bir Yıkma Müteahhidinin Sözleri) [1884] ve haftalık bir yergi broşürü olan le Pal ile (1885) kendini tanıttı.

İlk eseri Revelateur du Globe, Christophe Colomb et sa Beatification Future’ü (Yeryuvarlağının Kaşifi Kristof Kolomb ve Gelecekte Kutsallaştırılması) ve 1884’ten sonra otobiyografik bir roman olan la Desespere’yi (Umutsuz) yayınladı (1886).

Kendi çağına karşı bir çeşit savaş ilânı olan bu kitapta afaroz edilmiş şairleri över (Hello, Barbey d’Aurevilly, Verlaine) ve günün şöhretlerine çatar (Brunetiere, Bourget).

La Femme Pauvre (Yoksul Kadın) [1897]; les Dernieres Colonnes de l’Eglise (Kilisenin Son Destekleri) [1903]; Belluaires et Porcher (Vahşi Hayvan Eğiticisi ve Domuz Çobanları [1905]; la Sang du Pauvre (Fakirin Kanı) [1909] adlı eserlerinde, büyük bir felâket sonunda yok olmaya mahkum olan törelere körü körüne bağlı bir dünyanın soysuzluklarını açıkladı.

Bu burjuva dünyasını, Exegese des Lieux Communs’de (Beylik Düşüncelerin Açıklanması) [1902], acı bir dille alaya alarak ortaya koydu, öfkeler ve tedirginlikler içinde geçirdiği hayatını, sekiz ciltlik günlüğünde ateşli bir üslupla kaleme aldı: Mendiant ingrat (Nankör Dilenci) [1892-1895]; Pelerinde l’Absolu (Mutlağın Yolcusu) [1910-1912]; la Porte des Humbles (Yoksullar Kapısı) [1915-1917].

Bir cevap yazın