Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Lezgiler Kimdir,Tarihi,Lezgi Halkı | Kültür,Tarih,Halklar|

Lezgiler Kimdir Kafkasya’da, Dağıstan’ın en eski halkına verilen ad.

Lezgi Tarihi

Dağıstan’a öteki göçmenlerin gelmesi üzerine, zor durumda kalan Lezgiler, bulundukları bölgeyi terk ederek Şirvan, Gürcistan, Kuban ve Terek havzalarına dağıldılar.

Lezgiler
Lezgiler ,Kafkasya’da, Dağıstan’ın en eski halkına verilen ad.

Yarım milyon nüfusa sahip oldukları halde, elliden fazla bölüme ayrılarak parçalandılar; sonunda birbirinin dilini anlamaz bir duruma düştüler.

Bununla birlikte konuşulan genel dil Türkçe idi.

Bölümlerden biri Avarlardı; sonradan Dağıstan’ın ortasında Avar hanlığını kurdular.

Bu yüzden bazı yazarlar bunları VII. yy.da Orta Avrupa’da devlet kuran aynı isimdeki Türklerin ataları sayarlar.

Lezgi Halkı

Genellikle zeki, cesur ve çalışkan olan Lezgiler, bağımsızlık ve hürriyetlerine düşkündüler.

Askerliğe elverişli olmaları yüzünden, para karşılığı yabancı devletlerin hizmetlerine girdiler.

Osmanlılar, 1728’de İran savaşları sırasında, gönderdikleri kuvvetlerle Çarutale Lezgilerini yendiler.

Lezgiler, XIX. yy.ın ilk yarısında reisleri olan Şeyh Şamil’in emrinde, Ruslara karşı uzun süre direndiler.

Sünnî olmakla birlikte bazı eski inançlarını, bâtıl âdetlerini korudular.

Bir yanıt yazın