Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Louvre Sarayı,Tarihi,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Louvre Sarayı Paris’in Seine’nin sağ kıyısında, Tuileries Bahçeleri ile Saint-Germain l’Auxerrois kilisesi arasında bulunan eski kraliyet sarayı.

Paris Louvre Sarayı

Louvre SarayıBaşlangıçta ortaçağda inşa edilmiş bir kale olan yapı, XIX. Yüzyılda (Charles V’de) kraliyet sarayı haline geldi.

Zaman zaman Fransa’nın kralları tarafından Paris ikametgahı olarak kullanıldı.

Mevcut yapısı 16. yüzyıldan beri aşamalı olarak gelişti.

1793’te Louvre’un bir kısmı müze haline geldi.

Bu konuda öne sürülen bir başka görüş Louvre’un lower’den geldiğidir.

Lower eski Saksoncada castellum, kale demektir.

Ortaçağdan kalma metinlerde ise, Louvre kelimesinin lupara biçiminde yazılmış olduğu görülür.

Sen nehrinin sağ yakasını koruyacak derebeylik şatosunu Philippe Auguste yaptırmıştı; bu yapının dış duvarları 1863’te bulundu.

Charles V bu ilkel kaleyi konut haline soktu, bazı sanat eserleri getirdi ve kitaplığını buraya nakletti.

XV. yy.da saray buradan Loire kıyılarına taşındı.

Louvre Sarayı Tarih

1527’de François I Louvre’a dönmeyi kararlaştırdı.

Bunun üstüne kalenin burcu yıktırıldı ve Pierre Lescot yeni bir saray inşa etmekle görevlendirildi (1546).

1549’da kral Henri II inşaata devam etti, sarayın süslenmesi de Jean Goujon’a verildi.

Böy-lece Kare avlunun güneybatısında Eski Louvre ortaya çıktı.

Catherine de Medicis ile Henri IV devrinde, Büyük galeri (Louvre’u Tuileries’ye bağlar) ile Küçük galeri inşa edildi.

Louis XIII ve Louis XIV devirlerinde Lemercier ile Le Vau, Kare avlunun yapılarını tamamladılar, Perrault da sıra sütunları yaptı, önce Mazarin’in, sonra Colbert’in desteklediği çalışmalar devam etti.

1678’de Louis XIV Versailes’da oturmayı tercih etti ve Louvre’u krallık akademileri ile krallığın öbür kurumlarına bıraktı.

Birinci Empire devrinde Percie ile Fontaine, sarayın Rivoli sokağına bakan kanadını inşa ettiler.

Napoleon III zamanında, 1852-1857 arasında Visconti ve Le-fuel tarafından tamamlanan Yeni Louvre ortaya çıktı.

Lefuel, 1871 yangınından sonra, Komün sırasında Percier ile Fontaine’-in eserini restore etti, Flöre ve Marson pavyonlarını yeniden yaptı.

Louvre Sarayı
Louvre Sarayı
Louvre Sarayı

Bir yanıt yazın