Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Luneville Antlaşması | Tarih Bilgileri |

Luneville Antlaşması 9 şubat 1801’de Fransa ile Avusturya arasında imzalanan antlaşma.

Joseph Bonaparte ile kont Co-benzl’in arasındaki görüşmelerde Campo-forrnio hükümleri onayladı ve güçlendirildi.

Lurieville antlaşması, Fransa’ya, «Germen imparatorluğu» adına Ren’in bütün sol ya-kasıijı bırakıyor ve mağdur prenslere tazminat vermeyi öngörüyordu.

Avusturya, Veneto’yu Adigo’ya kadar elinde tutuyor, Breisgau’yu yurtsuz kalan Modena düküne bırakıyordu; yurtsuz kalan Toscana büyük düküne eski Salzburg başpiskoposluğu veriliyordu.

Avusturya, «kardeş cumhuriyetler»! (Batavia, Cisalpina, Liguria, Helvetia) tanıyordu.

Cisalpina cumhuriyeti toprak kazanıyor; İspanya, Louisiana’yı Fransa’ya bırakıyordu.

Bir yanıt yazın