Lykia Bölgesi,Tarihi,Kentleri,Dili | Tarihi Yapılar Bölgeler |

Lykia Bölgesi Anadolu’nun güneyinde dağlık bölge, Karia ile Pamphilia (Antalya) arasında. Herodotos’a göre ilk halkının adı Milyas’lar ve Solymos’lardı. Lykia’lıların iyi bilinmeyen bir tarihte denizyoluyla geldikleri ve Truva savaşına katıldıkları sanılır.

Eskiçağda Lykia Bölgesi

Lydia’nın hâkimiyetini kabul etmediler, fakat Keyhusrev tarafından Pers imparatorluğuna katıldılar.

Ancak bölge, dağlık oluşu sayesinde kendi adlarına para basan mahallî prenslerin yönetimi altında fiilî bağımsızlığını korudu ve bir süre Atina birliğine katıldı.

Lykia’lılar geleneksel olarak korsanlık yapıyorlardı; tesadüfen Mısır kıyılarına ulaştılar.

Helenistik çağda Lykia çeşitli şehirlerin, bu arada Rodos’un (M.ö. 188 -168) hâkimiyetini kabul etti. III. yy.da yunan birlikleri örnek alınarak bir Lykia birliği kuruldu.

Likya Bölgesi Antik Kentleri

Başlıca şehirleri Patara, Myra, Ksanthos ve Telmessos olan birlik, roma hâkimiyeti zamanında Eskiçağın sonuna kadar yaşadı.

Büyük ölçüde yunan etkisi altında kalan Lykia’da, yunan üslûbunda heykeller ve kalıntıları bugüne kalan birçok tiyatro (Telmessos tiyatrosu hemen hiç yıkılmadan bugüne kalmıştır) yapıldı.

Likya Dili

lykia yerlilerinin dili; Eskiçağın sonlarında Yunanca tarafından ortadan kaldırıldı. (Lykia dilindeki belgelerin hemen hepsi mezar taşı üzerindeki yazıtlardan meydana gelir.

Xanthos’un mezar tası iki akraba lehçeyle yazılmıştır [lehçelerden biri dilin eski biçimidir, diğeriyse halk lehçesidir].

Lykia dili Luvi öbeğindedir ve henüz bütünüyle çözülememiştir.) .

Bir cevap yazın