Maanzade Hüseyin Bey Kimdir,Hayatı

Maanzade Hüseyin Bey Osmanlı devlet adamı (öl. İstanbul 1690). Küçük yaşlarında Sarayı Hümayuna alındı. Burada öğrenim gördü. Mehmed IV’ün (1648-1687) sır kâtibi oldu.

1651 Yılında Hazinei Hümayun kethüdası görevine getirildi.

1655’te kapıcıbaşılıktan azledildi. Bir müddet sonra Hint elçisi tayin edildi. Faydalı bilgileri toplayan Temyiz (iyiyi Kötüden Ayırma) adlı bir seri vardır.

Bir cevap yazın