Mağribiler Kimdir,Mağribiler İspanya | Kültür,Tarih,Halklar|

Mağribiler Kimdir,Bu deyim XIX. yy.da özel olarak bazı akdeniz limanları halkı için kullanılırdı.

Mağribiler İspanya

Fenike dilinden Latinceye Maurus olarak geçen bu deyim, sonradan Romalıların Berberîlere verdikleri genel bir ad oldu.

Mağribîlerin yaşadıkları ülkeye de maurus kelimesinden türetilen bir deyimle Mauritania dendi.

Zamanla bu deyimin kullanıldığı alan genişledi.

Avrupa milletleri 1610’da Ispanya’dan çıkarılan bütün Araplara bu adı verdiler, yerli halk ise, bunlara «endülüslü» diyordu.

Arabistanlı Araplarla Senegallilerİn karışımı sonucu ortaya çıkan topluluklar da Mağribîler diye anıldı.

Mağribîler genel olarak avcılık ve çobanlıkla geçinir.

Sayılan yaklaşık olarak 450 000’i bulur; haraç ödeyenler (soylu olmayanlar), köleler (abidiler), eski kölelerin torunları (harratinler), savaşçılar ve murabıtlar (soylular) gibi sınıflara ayrılır.

Bir cevap yazın