Mahabharata Destanı,Konusu | Tarih Bilgileri |

Mahabharata Destanı,Met’nin, Veda’lar devrinden M.S. IV. yy.a kadar birçok değişikliğe uğradığı sanılır.

On sekiz şarkıya bölünen 200 000’i aşkın mısralık bu destanda, Kaurava’ların Pandava’lara karşı savaşı anlatılır.

Mahabharata Destanının Konusu

Destanın başlıca kişileri şunlardır: Vişnu’nun sekizinci ve tam cisimleşmesi olan Krişna; Krişna’nın yoldaşı ve âşığı, îndra’nın oğlu ve cisimleşmesi olan Arcuna; Arcuna’nın dört kardeşi (Âdil Yudhişthira bunlardan biridir); Dharma’nın cisimleşmesi olan bilge Vidura; kutsal ata Bişma; kör kral Dhritaraştra ile yüz oğlu ve onlara yardım eden Güneş tanrının oğlu kahraman Karna, iki ordu karşılaşır ve çarpışma sonunda ikisi de kırılır (Bhagavad-Gita bölümü burada yer alır).

Tarihî menkıbelerle gelenekleri, hukuk ve ahlâk kurallarını birçok din, felsefe ve yogi kavramını biraraya getiren bu destan, eski ve yeni Hindistan’ın anlaşılması bakımından çok büyük değer taşır.

Bir cevap yazın