Mahçupluk İmtihanı,Konusu | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Mahçupluk İmtihanı,Ömer seyfettin’in ilk basımı 1952’de tan matbaası’ndan yapılan; 1 perdelik tiyatro oyunu.

Mahcupluk İmtihanı Konusu

Yirmi sekiz meclise bölünmüştür.

Devrin yeni zenginlerinden Hayranzade Şem’î Beyin yazıhanesine bir başkâtip alınacaktır.

Adaylar içinden en utangaç olanı seçilecektir.

Müdire Peride, sevgilisi Sermet’i bu işe aldırmak ister.

Yazıhanede eskiden beri çalışan Müstemend, durumu Şem’i Beye bildirdiği halde mahçupluk imtiyanına girenler içinden Sermet Bey seçilir.

Şem’î Bey, Peride’yi Sermet ile sevişirken yakalar; ama Peride’den vaz geçemediği için, sevgililerin, kendi arabasını da alarak izne çıkmalarına göz yumar.

Bir cevap yazın