Mahmil-i Şerif | Tarih Bilgileri |

Mahmil-i Şerif Mahfe.XIII. yy.dan beri bazı İslâm hükümdarlarının bağımsızlıklarını kabul ettirmek ve hac töreninde kendilerine bir şeref sağlamak amacıyle Mekke’ye gönderdikleri içi boş, süslü mahfe.

Mahmil i Şerif

Mahmil-i şerif, Haremeyn’e «sürre» adıyla gönderilen para ve diğer armağanların yükletildiği araç.

Mahmil kadısı. Mekke’ye giden hacıların yanında bulunmakla görevlendirilen kadı.

Hükümdarın hacca gönderdiği mahmil’e binilmezdi.

Mahmil i taşıyan deve, kervanın başında giderdi.

Mahmil, gönderenler tarafından çok güzel bir şekilde süslenirdi.

Mahmil’in içinde bir dua kitabı bulunur, bazen Kur’an ile birlikte gönderilir.

Mekke’de halk tarafından karşılanır, kalabalık sokaklarda gezdirilir, sonra Arafat’a götürülürdü.

Geri getirildiğinde halka teşhir edilirdi.

Mahmil, ilk defa memlûk hükümdarı Baybars tarafından 1272’de gönderildi.

Bazı kabilelerin alâmet olarak kullandıkları mahmiller, sonradan islâm devletlerinin istiklâl ve hükümranlık sembolleri olarak kullanıldı.

Böylece mahmiller siyasî bir nitelik kazanıyordu.

Mısır mahmiline Suriye’-ninkinden daha fazla önem verilmesi, onun siyasî üstünlüğünü ortaya koyardı.

Sonra bu üstünlük Osmanlılara geçti.

Vahhabilerin Mekke’yi işgal etmeleri üzerine (1807) mahmil gönderilmesi bir süre kesildi.

Kavalalı Mehmed Ali Paşa zamanında yeniden canlandırılan bu âdeti, 1926’da Mısır ve Suudî Arabistan çatışmalarından sonra Vahhabîler bid’at sayarak kaldırdılar.

1914-1918 Yıllarında da Suriye’den mahmil gönderme geleneği de ortadan kalktı.

Bir cevap yazın