Mahmut Baler Kimdir | Yazar Biyografileri |

Mahmut Baler Kimdir,(1897- ) Fıkra anlatıcısı, yazar.

Bal Mahmut Kimdir Hayatı

Mahmut Baler Kimdir
Mahmut Baler ,(1897- ) Fıkra anlatıcısı, yazar.

Antalya’da doğdu.

İzmir Dârü’l-İrfân Mektebi’nde, Üsküdar Merkez Rüştiyesi’nde, Üsküdar İdâdîsi’nde, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim gördü.

Ticaret hayatına atıldı.

Dost toplantılarında kendisine özgü üslup ve başarılı taklit yeteneğiyle anlattığı fıkralar ona ün sağladı.

Türkiye’de televizyonun başlaması ile yaptığı sohbet programlannda da başardı olau ve beğeni kazandı.

Halk arasında, “Bal Mahmut” adıyla tanındı.

Anlattığı bir bölük fıkrayı “Baldan Damlalar” adlı kitapta toplamıştır (1943).

Kitabın yeni basımları yapıldı.

Ayrıca hayatını ve belirli yerlerinde fıkralarını anlattığı yazı dizisi 1981 yılında Tercüman gazetesinde tefrika edilmiştir.

Bir cevap yazın