Mahmut Celaleddin Paşa Kimdir,Hayatı

Mahmut Celaleddin Paşa Kimdir,Hayatı,Türk tarihçisi, yazarı, şair ve bestecisi (İstanbul 1839-1899).

Abdülhamid II devrinde nazırlıklarda bulundu. Babıâli kalemlerinden yetişti. İ867’de Ali Paşanın maiyetinde Girit’e gitti.

1891 ve 1895’te iki defa Ticaret ve Nafıa nezaretinde bulundu ve bu görevde iken öldü.

Çorlulu Ali Paşanın soyundan olan Celâleddin Paşanın Mirat-ı Hakikat (Hakikat Aynası) adlı tarihinden başka, Ravzat-ül-KâmiUn (Olgunların Bahçesi) adlı bir eseri» şiirleri, güfte ve besteleri kendisinin olan ve bugün de söylenen değerli şarkıları vardır.

Bir cevap yazın