Mahreç Mevleviyeti

Mahreç Mevleviyeti Osmanlı devletinde üçüncü derecedeki yüksek kadılıklara verilen ad.Mahreç mevleviyeti’ndeki kadılar, mahreç mevalisi adını alırdı.

Önceleri Kudüs, Halep, Tırhala, Yenişehir, Galata, İzmir, Selanik olmak üzere altı yerde mahreç mevleviyeti vardı.

Daha sonraları bunlara Eyüp, Üsküdar, Sofya, Girit ve Trabzon mevleviyetleri de katıldı ve sayıları on bir oldu.

Mahreç mevleviyetlerine Süleymaniye dârülhadisi müderrisi ile Süleymaniye müderrisleri tayin edilir ve bir yıl hizmet görürlerdi.

Bir yıllık görevleri sona erenler mahreç mazulü olarak deftere yazılır ve Bilâdı Hamse (Edirne, Bursa, Şam, Mısır ve Filibe) mevleviyetlerinden birine tayin edilmek üzere sıra beklerdi.

Bir cevap yazın