Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Mahsup Fişi Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Mahsup Fişi Nedir,mahsupların yazıldığı fiş.Borçlu, alacaklıya karşı, çeşitli alacaklar yüzünden aynı nitelikte edimler borçlanmış olabilir.

Mesela borçlunun alacaklıya birden fazla para borcu vardır, işte bu halde borçlu, alacaklıya olan borçlarının tamamını karşılamaya yetecek miktarda ödemede bulunmazsa, yerine getirdiği edimin, borçlarından hangisine mahsup edileceği, yani hangisinin ödenmiş sayılacağı meselesi ortaya çıkar.

Borçlar kn. md. 85 ve 86, mahsup yönünden, şu sırayı izlemektedir:

1. Borçlunun beyanı: borçlu, ifada bulunurken, hangi borcunu yerine getirdiğini beyan ederse ifa, o borca mahsup edilir.

2. Alacaklının beyanı: borçlu herhangi bir açıklamada bulunmamışsa, o zaman ifa, alacaklının makbuzda açıkladığı borca mahsup edilir.

3. ne borçlu, ne de alacaklı bir beyanda bulunmamışsa ifa, muaccel olan borca mahsup edilir.

Mahsup Fişi.Birden fazla borç aynı anda muaccel oluyorsa ifa, borçlu aleyhine ilk takip edilen borca mahsup edilir. Takip yapılmamışsa ifa, vadesi önce dolan borca mahsup edilir.

Eğer birden fazla borcun vadesi aynı anda gelmişse, mahsup, orantılı olarak yapılır. Buna karşılık, ifasında hiç bir borcun vadesi gelmemişse mahsup, teminatı en az olan borca yapılır.

Bir yanıt yazın