Makalu Dağı | Coğrafya Bilgileri |

Makalu Dağı Makalu, nepal dilinde Khumbakarna («altı ay uyuyan dev»), Makalu’nun Nepal yamacı (güney ve güneybatı), Barun’un yukarı buzuluna hâkim olan, 4 000 m’ye yakın yükseklikte, çok sarp bir duvardır; doğu ve kuzey yamaçları (Tibet’te) derin Kangçen buzul vâdisinin yukarısında yükselir.

1954’e kadar tırmanılmayan Makalu’da o yıl üç heyet incelemeler yaptı: ilkbaharda güneydoğu sırtta 7 000 m’ye ulaşan Dr. Siri yönetiminde A.B.D. heyeti gene ilkbaharda batı yamaçta 7 000 m’ye ulaşan sir Edmund Hillary yönetimindeki yeni zelanda heyeti; sonbaharda 6 000 m – 7 000 m arasında birçok zirveye tırmanan, kuzeybatı sırtında Makalu boğazına (7 400 m) ulaşan ve kuzeyde iki doruğa (Makalu II [7 660 m] ve Çomo Honzo [7 800 m]) tırmanan J. Franco yönetiminde fransız heyeti.

1955’te i. Franco yönetiminde gene Nepal yamacından tırmanan ikinci fransız heyetinde sekiz dağcı, bir doktor, iki jeolog vardı.

Şerpa kabilesinden 25 kişiyle birlikte yola çıkan heyet, 7 000 m’nin yukarısında oksijen maskeleri kullanarak 4 700 ile 7 800 m arasında, sonuncusu kuzey yamaçta olan altı konak yeri kurdu.

Makalu’nun doruğuna üç defa ulaşıldı.

15 Mayısta i. Couzy ve L. Terray; 16 mayısta i. Franco, G. Magnone ve şerpaların başkanı serdar Gyalzen Norbu; 17 mayısta J. Bouvier, S. Coupe, P. Leroux ve A. Vialette. Makalu’da karşılaşılan güçlükler, on gün sonra bir İngiliz heyeti tarafından tırmanılan Kangçencuga’nınkilerle oranlanabilecek derecedeydi.

Bir cevap yazın