Malik Bin Enes Kimdir,Hayatı ve Eserleri

Malik Bin Enes Kimdir,Maliki mezhebinin kurucusu «Medine imamı» (Medine 710 – 795).

Malik Bin Enes Hayatı ve Eserleri

Hayatı hakkında kesin bilgi yoktur. Nasıl bir öğrenim gördüğü de bilinmiyor. Rabiat bin Ferruh’tan fıkıh dersi aldığını bildiren kaynaklar vardır.

Halife El Mansur tarafından Mekke’de hüküm süren Hasanilere gönderilerek hilâfeti ele geçirmek isteyen Ali ailesinden Muhammed ve kardeşinin yakalanması için görevlendirildi (761).

Fakat Malik, Muhammed’in Medine’yi almasıyla bu görevini yapamadı (762). Medine valisi tarafından kırbaçla cezalandırıldı.

Bu olay yüzünden sakatlandı. Bir süre sonra hükümdarla arası düzeldi. 795’te hacca giden halife Harun-ür-Reşid, Malik’i ziyaret etti.

Malik Bin Enes Eserleri

Kitab-ül-Muvatta (Savaşta Ezilmişlerin Kitabı) bugüne kadar gelen en eski fıkıh kitabıdır. Malik’in bundan başka fıkıha ait Kitab-ül-Sunen (Sünnetler Kitabı), Kitab-ül-Menasik (Hac Kılavuzu), Kitab-ül-Mücalese (Toplantılar Kitabı) v.b. eserleri olduğu da söylenir.

Bir cevap yazın