Malik bin Nüveyre Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Malik bin Nüveyre Kimdir,Arap kabile reisi.

Beni Temim kabilesi kollarından Beni Henzele’ye bağlı Yerbu dalının reisiydi.

Hz. Muhammed’in sağlığında kabilesiyle birlikte İslâm dinini kabul etti.

Hz. Muhammed tarafından, kendi kabilesi halkından sadakat (dine bağlılık) vergisi toplamakla görevlendirildi.

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, Medine Kureyşlilerinin oylarını Ebubekir’e vermeleri üzerine kabilesinin bağımsızlığını ileri sürerek seçimi tanımadı.

Tekrar eski dinine döndü.

Kabilesini Kureyşlilere karşı ayaklandırmak için şiirler yazdı.

Kabilesinden topladığı vergileri geri verdi.

Kadın peygamber Sacab ile işbirliği yaptı.

Medine’ye vergi götüren bir göçebe kervanını soydu.

Bu olaylara kızan Ebubekir ona karşı Halid bin Velid’i gönderdi.

Müslüman olanlara dokunmayacağına söz veren Halid bin Velid reisleri anlaşamayan Temin kabilesinin teslim olmasını sağladı.

Ancak, Malik bin Nuveyre yanındakilerle birlikte öldürüldü.

Malik’in dul kalan güzel karısı Leylâ ile evlenen Halid bin Velid’in, bu cinayeti onun karısını alma amacıyla işlediğini söyleyenler de vardır.

Kabile halkı tarafından çok sevilen Malik’in öldürülmesi üstüne içli ağıtlar yazıldı.

Bir cevap yazın