Malkoç Yavuz Ali Paşa Kimdir,Hayatı

Malkoç Yavuz Ali Paşa Kimdir,Sadrazam (?-Belgrad 1604). Bosnalı Malkoçeviç ailesinden.

Malkoç Yavuz Ali Paşa Hayatı

Bosna yeniçeri ağası Salih Ağanın yeğeni.

Enderundan yetişti.

Silâhtar ve Mısır valisi oldu (1601).

Yemişçi Haşan Paşanın sadaretten azlinde Divanda bu mevkie lâyık kimse bulunmadığından, Mehmed III’ün emriyle İstanbul’a davet edildi.

Paşa İstanbul’a  yaklaştığı sırada mührü hümayun kendisine gönderildi (aralık 1603).

Ali Paşa, İstanbul’a gelmeden Mehmed III ölmüş, yerine Ahmed I tahta geçmişti; yeni sadrazamın Mısır ve Halep’ten getirdiği hazine ile cülus bahşişi verilebildi.

Yavuz Ali Paşa, devam eden Avusturya ve İran savaşlarına birer serdar göndererek İstanbul’da kalmak istedi, fakat Padişahın ısrarı üzerine Cigalazade Osman Paşayı İran’a gönderdi, kendisi de Macaristan tarafına sefere çıktı.

Çocuk yaştaki padişahın, etrafın tesir ve etkiniyle yaptığı tayin ve verdiği emirler, sadrazamın nüfuzunu kıracak nitelikteydi.

Kan döküyücüydü, Mısır’dan beraberinde altı cellât getirmişti.

Ordu, ileri ordugahı olan Belgrad’a 26 Temmuz 1604’de geldiğinde geçirdiği hastalıktan Yavuz Ali Paşa beklenmedik bir şekilde vefat etti.

Bir cevap yazın