Manak Han | Tarihi Yapılar |

Manak Han Alâeddin Keykubad I tarafından yaptırıldı (1229).

Bir yangından sonra Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında onarılarak genişletildi (1276). Sivas’taki Gökmedrese’ye benzer.

Binaya uzun bir dehlizle bağlı olan avlunun sağ tarafında, yan yana dizilmiş kemerlerle, on kadar bölmeye ayrılmış açık bir revakın ortasında küçük mescit, sol tarafında da yolcuların yatıp kalkmasına yarayan odalar vardır.

Mescit, dört köşelidir; dış taraftan bir yan merdivenle çıkılır.

Köşe mukarnasları, Osmanlı devrindeki mukarnasların ilk örneklerindendir.

Mihrap, iç içe iki hücreden ibarettir.

Avlunun sonunda bulunan süslü portalin kapısından geçilerek hanın ikinci kısmına girilir.

Bu kısım, dört sıra sütunla beş şahına ayrılır.

Ortada sekiz kenarlı bir kasnağa oturmuş tepesi açık bir kubbe vardır.

Sahınların üstü beşik tonozla örtülüdür.

Han, kare kulelerin desteklediği kırma taştan örülü ve kesme taşla kaplı duvarlarıyla, dışarıdan bir kareye benzer.

Bu hanın bir eşi de Kayseri’ye 50 km uzaklıkta Kayseri-Sivas yolu üzerinde bulunur.

İkisi arasında plan bakımından büyük bir benzerlik olmakla birlikte, oda ve salonlarının düzeni birbirinden farklıdır.

İkisi de aynı tarihlerde yapılmıştır.

İkincisi daha harap durumdadır.

Bir cevap yazın