Manastır Askeri İdadisi,Tarihçesi

Manastır Askeri İdadisi,Manastır’da askeri okul.

Manastır Askeri İdadisi Tarihçesi

Ders programı öteki idadiler gibiydi. Ancak, matematik, edebiyat, hitabet derslerine özel önem verilirdi. Ayrıca, ülkenin çeşitli meseleleri, öteki askerî okullara oranla daha serbest ve geniş bir şekilde tartışılabiliyordu.

Yatılı olan okul, askerî bir kışla niteliğindeydi. Mustafa Kemal (Atatürk) Manastır Askerî idadisini bitirdikten (1898) sonra İstanbul’da Harbiye mektebine yazıldı.

Bir cevap yazın