Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Manastırlı Faik Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Manastırlı Faik Kimdir (Salih), divan şairi (Manastır 1825-İstanbul 1899).

Manastırlı Faik Hayatı

Manastırlı Hacı Ahmed Beyin oğlu, özel öğrenim gördü.

Sonra kâtiplik, kaymakamlık, mutasarrıflık gibi görevlerde bulundu.

Eserlerinde sade deyişe, yabancı sözlerden arınmış Türkçeye önem verdiği görülür.

Eserleri: Divan; Bin-bir Hadis; Peymane ve Türkçe Aruz.

Bir yanıt yazın