Mançurya Savaşı

Mançurya Savaşı,S S.C.B., Yalta konferansında (şubat 1945), Almanya teslim olur olmaz, çarlık rusyasının 1905 yenilgisinden sonra kaybettiği toprakları (Sahalin, Port Arthur v.b.)geri almak amacıyla müttefiklerin yanı sıra Japonya’ya Mançurya savaşıkarşı savaşa gireceğini bildirdi ve 1941 tarihli Sovyet-Japon saldırmazlık antlaşmasını bozduğunu bildirerek, Hiroşima’da atom bombasının atılmasından iki gün sonra, 8 ağustos 1945’te, Japonya’ya savaş ilan etti.

Ardından da Mançurya ile Dış Moğolistanı ele geçirdi. Bu arada, Vasilyevskiy’in kumandasında 3 cepheden Mançurya’ya giren Kızılordu da günde 170 ila 200 km hızla ilerlemeye başladı.

Malinovskiy ise Macaristan’dan getirilmiş olan emrindeki kuvvetlerle Transsibirya demiryolu yönünde ilerliyordu. Purkayev de Sungari vâdisinden ilerleyerek Harbin üzerine yürüdü. Vladivostok’dan hareket eden Meretskov ise Japonların doğudaki istihkâmlarına saldırıya geçti.

Sovyet donanması Kuril adaları ile Sahalin’in güneyine saldırdığı için, komünist ordusu da ulaşım yollarını denetimine aldığı sırada. Malinovskiy 15 ağustosta Harbin, Çang-çun ve Mukden şehirlerini ele geçirdi. Japonlar diğer iki cephede daha çok dayanmışlardı.

Ama 20 ağustosta, 148’i general olmak üzere 593 000 esir, 80 000 ölü ve 925 uçağa varan kayıpları teslim olmalarına yolaçtı.

27 Ağustosta da Moskova’da Çin-Sovyet ittifak antlaşması imzalandı. Bu antlaşma. Mançurya ile Kore konusunda otuz yıl süreli bir statüko antlaşmasını öngörüyordu (38. paralel anlaşması).

Bir cevap yazın