Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Kültür-Sanat

Mantıku’t-Tayr,Konusu | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle veya Kuş Dili.

İranlı şair Feridüddin-i Attar tarafından kaleme alınmış eser.

Mantıku’t-Tayr Konusu

Manzum olan eser aruzun failatün failatün failün ölçüsüyle yazıldı.

Gülşehri bu eseri genişletti, bazı bölümlerini yeni hikâyeler ekleyerek uzattı, kendi düşüncelerini eserin bütünü içine serpiştirdi.

Mevlânâ’nın, Mesnevisi ile Kelile ve Dimne den seçtiği hikâyeleri nazma çevirerek Mantıkuttayr’a ekledi.

Eseri tasavvuf konularını açıklayan birçok küçük hikaye ve masaldan kuruludur.

Anadolu Türk edebiyatının ilk ürünleri arasında yer alır.

Mantıkuttayr tercümesi o zamanki dil özelliklerini, kelime yapısını, Türkçenin gelişimini gösterecek nitelikte olduğu için ayrı bir önem taşır.

Agâh Sırrı Levend tarafından incelenerek, bir önsözle, yayımlandı (1957).

Bir yanıt yazın