Mantova – İtalya,Tarihi | Coğrafya Bilgileri |

Mantova İtalya’da şehir, Lombardia’da, il idare merkezi, Po’nun knlu olan Mincio ırmağı kıyısında.12. yüzyıl’da Mincia’dan beslenen, Lago Superiore, Lago di Mezzo, and Lago İnferiore (“büyük”, “orta” ve “küçük” göller) adlarına sahip üç yapay göl ile çevrelendi.

Dördüncü olarak ta pajolo adında ki şehri halka biçiminde çevreleyen , 18. yüzyıl ‘da kuruyan göl sayılabilir.

Şehrin adı Shakespeare’in Romeo ve Juliet’inde anılır.

Mantua Dukleri olan Gonzaga hanedaninin kulturel miraslarini biraktiklari Mantua sehri ve ayni ilde bulunan Sabbioneta beldesi Temmuz 2008’de UNESCO, Dünya Mirasları, Italya listesine alinmistir.

Mantova Tarihi

Mantova bölgesine daha Taş devrinde yerleşilmişti (kazıklar üzerinde evler medeniyeti). M.ö. VI. veya V. yy.a doğru Etrüskler tarafından kurulduğu sanılan Mantova sonradan Galyalıların ve Romalıların (M.ö. III. yy. sonu) eline geçti.

Vergilius, kendi kitabesine «Mantuau me genuit» (Mantova’da doğdum) yazacak kadar mantovalı olmakla öğünmüştür.

Alarik’in Gotları tarafından yakılıp yıkılan (M.S. 401), sonra Ravenna’daki Bizans eksarkı ile Lombardlar arasında çatışmalara sebep olan (568-601) şehir, sonunda Lombardlara kaldı.

Camossa kontlarına bağlı bir piskoposluk iken kontes Mathilda’nın ölümünden sonra kontlarından ayrılan Mantova, XII. yy.ın sonunda, piskoposluk otoritesini zayıflatan hizipler arasındaki mücadelelerden büyük zarar gördü.

Sonunda komün hareketi 1235’te kesinlikle başarıya ulaştı ve Mantova o tarihten itibaren Friedrich II ile Manfredo arasındaki mücadeleye katılan guelfi sitelerinden biri haline geldi.

Belediye rejimi XIII. yy. sonunda bir başhakimler zorbalığı halini aldı.

1308’de Bonacolsi, imparator tarafından «soydan gelme senyör» olarak tayin edildi; fakal 1328’de yerini Luigi Gonzago aldı, önce Gonzago ailesi, sonra da onun Nevers dalı, Mantova’da otorite ve bağımsızlıklarını 1708’e kadar muhafaza ettiler.

XIV. yy.da şehir, yapılan tahkimat sayesinde Mincio bataklıklarının ortasında, Kuzey İtalya’nın kilit noktalarından biri ve Peschiera, Verona ve Legnano ile birlikte meydana getirdiği meşhur «dörtgen»in güneybatı köşesi haline geldi.

İmparator Sigismund tarafından markiliğe (1433), sonra Karl V tarafından dukalığa (1530) yükseltilen Mantova, topraklarına Monferrato’yu da katarak Kuzey İtalya’nın ikinci bir kilit noktasını da kapsamış oldu.

XV ve XVI. yy.da Mantova’nın zenginliğini, Gonzago’ların koruyuculuğunun (özellikle Gian Francesco) desteklediği fikir ve sanat gelişmesi ortaya koyar.

1627’de Otuzyıl savaşının ortasında Gonzago’ların ara kolunun sönmesi, Kuzey İtalya’nın Fransa (Nevers’lerin koruyucusu) veya Habsburg’lar (Guastala’ların koruyucusu) tarafından kontrolünü tayin edecek ciddî bir veraset buhranına yolaçtı.

Mücadeleyi Carlo I de Gonzago Nevers kazandı.

İspanya Veraset savaşları sırasında Fransa’ya sadık kalan Mantova, iekrar prens Eugen tarafından kuşatıldı (1701).

Ferdinand Karl IV’ün 1708’de varis bırakmadan ölmesi üstüne bağımsızlığını kaybetti: Savoia, Monferrato’yu ilhak etti; Habsburg’lar da Mantova bölgesini, soydan geçen bir dukalık haline getirerek Milano dukalığına bağladılar.

Bonapart, ilk İtalya seferi sırasında Mantova dolaylarında yedi ay kaldı.

Campoformio antlaşmasıyla Mantova Cisalpina cumhuriyetine katıldı (1797); şehir Mincio idare bölgesinin merkezi oldu.

1799’da Suvorov tarafından kuşatılan Fransızlar, teslim oldular.

Şehir Marengo’dan sonra (1800) tekrar kurulan Cisalpina cumhuriyetine (1805), daha sonra da İtalya krallığına katıldı.

Lombardia-Venedik krallığının (1815 -1859), sonra Avusturya – Venedik’in (1859-1866) kaderini paylaşan Mantova, Habsrburg’lar’ın eline geçti.

1866’da İtalya krallığına bağlandı.

Bir cevap yazın