Manyasizade Refik Bey Kimdir,Hayatı

Manyasizade Refik Bey (? 1853 – İstanbul 1908) Türk hukuk ve siyaset adamı.

Manyasizade Raufî Efendinin oğlu. Galatasaray’da okudu; hukuk öğrenimi gördü. Daha sonra Hukuk ve Mülkiye’de ders verdi.

Midhat Paşanın muhakemesi sırasında avukatlar arasında bulundu. İstibdat hükümetinin baskısı karsısında derslerini bırakarak Kavala’ya yerleşti.

Burada bir süre avukatlık yaptıktan sonra Selânik’e gitti. 1908 Meşrutiyetini hazırlayan İttihat ve Terakki fırkasında görev aldı.

Meşrutiyetten sonra zaptiye nazırlığına tayin edildi; fakat kabul etmedi.

Daha sonra açılan meclise, İstanbul mebusu olarak girdi. Hasan Fehmi Paşandan sonra adliye nazırı seçildi.

İki ay sonra bu görevden ayrıldı, tekrar Hüseyin Hilmi Paşa kabinesinde adliye nazırı oldu.

Bir cevap yazın