Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Maoriler Kimdir,Tarihi | Kültür,Tarih,Halklar|

Maoriler Kimdir,Yeni zelanda yerli halkı.

Maori’ler İki etnik unsurdan meydana gelir: birinin, Melanezya Zencileriyle uzaktan bir benzerliği vardır, çok daha kalabalık olan öbürüyse tam polinezyalıdır.

Beyazlarla ırk karışması sık görülür.

Maoriler Tarihi

«Beyaz»lar geldiği sırada Maori’ler Yeni Zelanda’da otururlardı.

Avrupalıların sızmasına şiddetle karşı koydular.

XII.-XIV. yy. arasında, Cemiyet adalarından birkaç dalga halinde gelmiş ve durmadan birbirleriyle savaşan kabilelere bölünmüşlerdi.

Galipler esirlerini yerlerdi; 1820’ye doğru 150 000 kişiydiler.

Vahşîliklerini duyan beyazlar uzun süre Yeni Zelanda’dan uzak kaldılar.

Bununla beraber, 1814-1837 arasında misyonerler adaya çıktı, arkasından balina avcıları geldi.

Bazı avustralyalı zindan kaçkınları kabilelere girmeyi başardılar ve bütün kötülüklerini bunlara aşıladılar.

Sonra resmî İngiliz sömürgeleştirme hareketi başladı (1840).

Avrupalı akını karşısında Maori’ler saldırıya geçtiler, 1842’de Wairan adasında (Güney adası) bir miktar göçmen öldürdüler.

Bu olay üzerine amansız bir maori avı başladı ve 1869’a kadar sürdü.

Vali Grey, Maori’leri korumak için tedbir aldı; bunların nüfusu 40 000 kadar kalmıştı.

Doğum yüzdesinin artırılması (1 000’de 25,27’den, 1926’da 1 000’de 40’a) ve ölüm yüzdesinin düşürülmesi (192S’de 1000’de 16,13’ten 11,37’ye) sayesinde nüfus aritı: 1896’da 42 000. 1936’da 82 000. 1952’de 120 000, 1990’da 300 000

Maori’lerin çoğu eski yaşama tarzını bıraktı ve beyazlarla eşit haklar altında Yeni Zelanda’nın İktisadî ve siyasî hayatına katıldılar.

Bir yanıt yazın