Maraş Kalesi,Tarihi

Maraş Kalesi,Hitit devrinde yapıldı. Roma, Bizans ve Selçuk devirlerinde onarıldı.

Uzunluğu 128 m, genişliği 60 m, duvar kalınlığı 1,60 m’dir. Kapı üzerinde Kanunî Sultan Süleyman’ın kaleyi tamir ettirdiğini gösteren bir kitabe vardır.

XVII. yy.da kale içinde kerpiçten yüz kadar bakımsız ev ve Süleymanhan camii bulunuyordu.

Etrafında hendek olmayan kale, burç ve kulelerle takviye edilmiştir.

Bir cevap yazın