Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Tarih

Mardin – Şehidiye medresesi,Mimarisi | Tarihi Yapılar |

Mardin – Şehidiye medresesi ve Camii Mardin’de Artukoğullarından kalma medrese.

Medresenin Melikküssaid Mardin Şehidiye medresesi Necmeddin Gazi (1239-1260) veya Necmeddin Gazi’nin halefi Nâsıreddin Artuk Arslan devrinde yapıldığı sanılır.

Geçirdiği çeşitli değişiklikler yüzünden ilk biçimi kesin olarak bilinmiyor.

İki katlı olan medreseye kuzeydeki bir kapıdan girilir.

Kapı, sahınlıktan sekiz basamak aşağıda, üç dilimli, üç kemer üzerinde yükselen yarım kubbeli yüksek bir niş içerisinde yer alır.

Kapıdan dar bir koridora, koridordan avluya, avlunun sağ tarafındaki kapıdan da binanın içindeki koridora geçilir.

Uzun tarafı kuzey-güney doğrultusunda uzanan, 27 m X 13,80 m ölçülerindeki avlunun kuzeyinde toprak içine oyulmuş bir eyvan vardır.

Sivri beşik tonozlu eyvanın duvarında süsleri bozulmuş bir çeşme yer alır.

Bugün eyvanın ön yüzü duvarla Mardin Şehidiye medresesi1kapatılmış, sarnıç haline getirilmiştir.

Avlunun batısında beş gözlü bir bina vardır.

Bu binanın kışlık dershane olduğu sanılıyor.

Avlunun güneyinde cami yer alır.

Minaresi 1916-1917 yıllarında yapılmıştır.

Caminin doğusunda medreseye adını veren kırk şehitlerin yattığı türbe ve onun yanmdaki dar bir alt geçitten girilen bir avlu daha vardır.

Bir yanıt yazın